Bezpieczeństwo
I Higiena
Pracy oraz PPOŻ.

Twoja firma jest we właściwych rękach

O Firmie

Nasz zakres działań: Opalenica, Nowy Tomyśl, Buk, Grodzisk Wielkopolski, Poznań.

Skiba BHP

jest rodzinną firmą prowadzącą działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zajmujemy się

profesjonalnymi szkoleniami, nadzorem oraz doradztwem na zasadach współpracy stałej lub pojedynczych zleceń.

Szkolenia

W celu zaoszczędzenia czasu pracy pracowników, szkolenia prowadzimy w zakładzie pracy Zleceniodawcy lub na życzenie Klienta, dla większych grup pracowników, w wynajętej sali.

Używamy rekwizytów

Prowadząc szkolenia korzystamy z rekwizytów (m.in. gaśnice, pocket maski) i pomocy naukowych (nowoczesne prezentacje przedstawiane przy pomocy projektora), które pozwalają szybciej przyswoić wiedzę szkolonym pracownikom.

skiba bhp

Zasady Współpracy

Współpraca na zasadzie pojedynczych zleceń lub outsourcingu objętego ryczałtem cenowym.

BHP

Szkolenia wstępne, okresowe

Sporządzanie i aktualizacja ocen ryzyka

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP i PPOŻ.

Opracowywanie instrukcji stanowiskowych

Opracowywanie instrukcji stosowania środków stosowania ochron indywidualnych

Prowadzenie postępowań powypadkowych, raportowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Promowanie kultury BHP.

Reprezentowanie pracodawcy przed organami nadzoru nad warunkami pracy oraz wykonywanie zaleceń, decyzji wystąpień oraz zarządzeń tych żę organów

Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem terminowości badań lekarskich pracowników

PPOŻ.

Opracowywanie instrukcji PPOŻ. dla zakładów pracy

Szkolenia PPOŻ.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad PPOŻ.